maanantai 15. tammikuuta 2018

vakuutuslääkäri- työkyvytön työkykyinen työtön työnhakija
KELAn vakuutuslääkäreiden tasapuolisista päätöksistä- samana päivänä, samaan työhön,  todettu työkyvyttömäksi ja työkykyiseksi-


(kirjoitin tämän tekstin jo viime vuoden puolella, kämmäsin jotain ja se hävisi blogista... ... onneksi on varmuuskopiot)

Näillä vakuutuslääketieteellisillä näkemyksillä/katsantokannoilla perusteltavat päätökset ovat kohdallani johtaneet suorastaan koomisiin tilanteisiin.


Minulla on, kaksi KELAssa samalla päätöspäivämäärällä tehtyä päätöstä, joissa todetaan seuraavaa:
·      etuus1: myönnetään koska olen työkyvytön omaan työhöni,
·      etuus2: hylätään koska olen työkykyinen omaan työhöni.Kaikki lainausmerkeissä kursivoidulla olevat ovat suoria lainauksia saamistani päätöksistä/lausunnoista merkinnät ”…” ja” […]” tarkoittavat että tästä puuttuu tekstiä tai  vielä  enemmän tekstiä. Olen tällä yrittänyt poistaa kaiken vakuutuslääkäreiden kirjoittaman” hölyn ja pölyn” itse asian ympäriltä.  Ja koska seuraavat lausunnot ovat tehty samojen erikoislääkäreiden B-lausuntojen pohjalta samaan ammattiin/työtehtävään( joka myös kaikissa lausunnoissa erikseen oikein mainitaan.  Joten, niillä ei mielestäni ole mitään merkitystä itse asian kannalta. Kuten myös jätän vielä mainitsematta ketkä KELan virkailijat ovat päätöksen tehneet. Lisäksi KELAn on varsin helppo tarkistaa henkilöllisyyteni alla olevista päätöksistä.


Olin ollut työvyttömyyteni takia, taas, vuoden työttömyyskassan "kirjoilla" ennen tätä sairauspäivärahahakemusta

Lainaus saamastani hylätystä sairauspäivärahapäätöksestä:

Perustelut
Hakemuksesi on hylätty, koska esitetyn selvityksen perusteella sinua ei voida pitää työkyvyttömänä. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä henkilö on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa. Tavallisena työnäsi on pidetty zzz/xxx¬n [ koulutus / tämänhetkinen työtehtävä (josta olen sairaslomalla)….] työtä.
Sinulla on todettu xxx, yyy ja zzz [… …]

[… …]

Lääketieteellisten selvitysten perusteella sinulla on sairaudesta johtuvia toimintakyvyn rajoituksia. Olemme arvioineet, että kykenet kuitenkin tekemään tavallista työtäsi

Lainkohdat
Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 § 2 mom.


KELAn käsittelijä/ratkaisija A:n ja vakuutuslääkäri B:n tekemän  vakuutuslääketieteellisen päätöksen perustelut työkyvystäni, (eli perustellut jolla sairastuneelta evätään hänen oikeudet saada lakisääteistä sairasetuutta) ovat seuraavat:

(”… Olemme arvioineet, että kykenet kuitenkin tekemään tavallista työtäsi”) Eli  kuten he hylkäyspäätöksessään itsekin toteavat: Hylkäyspäätös ei perustu lähettämiini lääkärinlausuntoihin, vaan heidän omatekemään ”arvioonsa”.


Lainaus, samana päätöksentekopäivänä tehdystä, saamastani hyväksytystä työmarkkinatukipäätöksestä:

Perustelut
Sinulla on oikeus työmarkkinatukeen sairauspäivärahan enimmäismaksuajan jälkeen. Työkyvyttömyys ja voimassa oleva työsuhde eivät estä työmarkkinatuen maksamista, koska työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on hylätty, eikä työnantajallasi ole tarjota työkykyysi sopivaa työtä.
[… …]

Lainkohdat
Työttömyysturvalaki 2 luku l §, 3 luku 2 §, 3 § 3 mom., 7 luku 4 §, 10 § 3 mom., 11 luku l § ja 2 § ja 12 luku 4 § l mom.
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta l luku l §
Itsellä ei ole vakuutuslääketieteellistä koulutusta, joten pelkällä maalaisjärjellä ajatellen nämä päätökset tuntuvat minusta ”hieman oudoilta. Ja voisi jopa olettaa että, ainakin toisen päätöksen perustelut työkyvystäni olisivat vääriä.

Sama potilas, sama päivä, samat lääkärinlausunnot, sama etuuksista päättävä taho, vain eri käsittelijät.  Ja täysin päinvastaiset päätökset, (vakuutuslääketieteelliset arviot), sairastuneen ihmisen työkyvystä, samaan työhön.Omasta mielestä yllä olevista lausunnoista voi esittää ”vakuutuslääketiedejärjestelmälle”, hyvinkin yleisluonteisen suomenkielisen kysymyksen:

Miten v****sa tällainen voi yleensä, edes vakuutuslääketieteessä, olla mahdollista?


Miten voi olla mahdollista että  sairastuneesta työkyvyttömästä tulee sairausetuuksien myöntämisen kannalta työkykyinen,  jos vakuutuslääkäri niin vain arvioi/katsoo/toteaa


Mielestäni näistä päätöksistä( samana päivänä tehdyistä) saa helposti kysymyksen joka ei koske ”yksittäistapausta”:
Hylätty sairausetuus:
Hakemuksesi on hylätty, koska … [.. ]… sinua ei voida pitää työkyvyttömänä. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä henkilö on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa. Tavallisena työnäsi on pidetty …[työnantajasi tarjoamaa].. työtä.

hyväksytty työmarkkinatuki:
Sinulla on oikeus työmarkkinatukeen sairauspäivärahan enimmäismaksuajan jälkeen. Työkyvyttömyys ja voimassa oleva työsuhde eivät estä työmarkkinatuen maksamista, koska työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on hylätty, eikä työnantajallasi ole tarjota työkykyysi sopivaa työtä.


Molemmat lausunnot tehty samana päivänä, samoilla lääkärinlausunnoilla ja samaan työhön joten ne voinee hyvin poistaa kysymyksestä. …. ainoaksi selitykseksi jää vain sairauspäivärahan hylkäyksen perustelut -  sinua ei voida pitää työkyvyttömän koska: Olemme arvioineet, että kykenet kuitenkin tekemään tavallista työtäsi –


1) Miten on mahdollista lakien mukaan olla samaan aikaan, todettuna työkyvyttömäksi ja työkykyiseksi samaan työhön?

Jos tämä on lakien mukaan mahdollista, niin olisikohan tälle vakuutuslääketiedejärjestelmälle tehtävä muitakin muutoksia kuin, vain miettiä millä nimellä tälläisia päätöksiä tekeviä lääkäreitä aletaan kutsumaan?


Ja vielä hieman tämän yksittäistapauksen taustoista. Lisäksi tässä KELAN sairauspäivärahan hylkäyspäätöksen sisäisissä muistiossa todetaan mm. seuraavaa        

Sairauspäivärahaa haetaan samojen sairauksien vuoksi nyt uudelleen. 12 kuukauden työkykyisyys täyttyy vasta xx.xx.xxx, josta alkaen oikeus sairauspäivärahaan syntyisi. Lääkärinlausunnot ovat yhdenjaksoisia enimmäisajasta saakka. Tilanne kuvautuu olleen jo pitkään samanlainen.


Minulle on tämän yhtäjaksoisen sairasloman aikana, jo kahdesti (2x300pv) myönnetty, KELAn sairauspäivärahaa, ja vaikka jopa hylkäyspäätöksen tehneiden käsittelijöiden mielestäkin tilanne on edelleeen samanlainen kuin se on aikaisemminkin, kun minulle sairauspäiväraha on KELAsta myönnetty ( eli työkyvyttömäksi todettu), niin tästä huolimatta he hylkäsivät hakemukseni… . (palaan tähän erillisessä kirjoituksessa, asiaan liittyy vielä paljon härskimpiakin asioita … … )


2) Miten on mahdollista että tilanteen todetaan olevan edelleen samanlainen kuin viimeksi kun sairauspäiväraha on myönnetty, mutta tästä huolimatta hylätään nykyinen sairauspäivärahahakemus?


Olen mm. nämä kaksi yllä olevaa numeroitua ja vahvistettua kysymystä kirjallisesti esittänyt KELAlle, saamatta niihinkään mitään vastausta.


Tälläkin hetkellä vakuutuslääkärit taas julkisuudessa kertovat että heidän päätöksensä perustuvat lakien tuntemukseen ja heitä tarvitaan jotta päätökset ovat tasapuolisia/oikeudenmukaisia.
Onko sv-laki muuttunut sitten viime hyväksytyn päätöksen teon???
Sama ihminen sama tilanne, toiset hylkää, toiset hyväksyy, ja kaikki ovat oikeassa???


Mutta vakuutuslääketiedejärjestelmän edustajien vastaus,  lienee kaikille jo hyvin tuttu: … emme voi kommentoida yksittäistapausta ….


Ja koska ko. järjestelmän ei koskaan tarvitse päätöksiään mitenkään perustella, niin meidän ”yksittäistapauksien” kohtalo on seuraava:

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005003345.html ” Työkyvyttömiä roikkuu yhä kortistossa – ”70 000:lla ei mitään asiaa työmarkkinoille””

Olisi hienoa jos nämä sairausetuuspäätökset voisi viedä ”normi”oikeuteen
Nyt olisi kaksi kelan virkailijaa perustelemassa päätöksiään.

  • työkyvyttömäksi todenneella: on päätöksensä perusteluiksi nippu erikoislääkäreiden todistuksia todetusta työkyvyttömyydestä
  • Työkykyiseksi todenneella: on esittää vain oma arvionsa ”Olemme arvioineet, että kykenet kuitenkin tekemään tavallista työtäsi”)


Kummankohan perustelut painaisivat enemmän "normi" raastuvassa???
Ja kuten kuten jo aikasemmikin tästä kerroin, eli lainaus TE-keskuksen minulle tekemästä aktivointisuunnitelmasta:

AKTIVOINTISUUNNITELMA
Työttömyysetuuden haku edelleen ellei sairauspäivärahaa myönnetä. Asiakas kaipaa apua eläkeyhtiön ja vakuutusyhtiön sekä kelan hylkäyspäätösten valitusten tekemiseen.


Tälläinen lopputulema tuli kun näytin oman CV:n ( nippu erikoislääkäreiden lausuntoja joissa todetaan mm. -työkyvytön kaikkeen ansiotyöhön- ja aina useampi sivu perusteita miksi näin ovat todenneet )

Ja vakuutuslääkärit pystyvät eväämään sairastuneelle kuuluvan lakisääteisen etuuden vain toteamalla (”… Olemme arvioineet, että kykenet kuitenkin tekemään tavallista työtäsi”)

Tällaisten vakuutuslääketieteellisten arvioiden/katsomusten ansiosta tilanteeni siis on: Olen sairaslomalla vakituisesta työsuhteesta oleva työkyvytön, joka on lakien mukaisesti todettu työkyvyttömäksi, vaikka työkyvyttömälle kuuluvia lakisääteisiä sairausetuuksia minulle ei ole myönnetty.

Ja kuten yllä olevassa linkistä on luettavissa, olen vain yksi 70 000 työkyvyttömästä ”työttömästä työnhakijasta” joiden ainut tulo on työttömille tarkoitettu työmarkkinatuki.- to be continued-


ps.
Tästä hylätystä sairauspäivärahapäätöksestä kävin pitkään ”kirjeenvaihtoa” KELAn kanssa mutta, hylätty sairausetuuspäätös on kuin luonnonvoima, eli asia joka vaan tapahtuu/tapahtui, ja jolle kukaan ei  vaan voi mitään. (Palaan tähän hylkypäätökseen vielä mm. KELAn sisäisten muistioiden merkinnöillä ja myös lausuntojen tekijöiden nimien kera. Mutta koska tämä oli yleisluonteinen ”kysymys” vakuutuslääketieteestä niin jätin ne tästä vielä pois).


pps.

Nyt iski pelko persiiseen !!!
Olenhan hyvin selvästi julkistanut tiedon, että saan työmarkkinatukea, vaikken ole työmarkkinoiden käytettävissä.

Joten käyköhän minulle nyt samoin, kuin ”ideologiselle Ossille”??? Eli TE-keskus lopettaa tämänkin tuen maksamisen.???
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005407770.html (vahvistukset omatekemiä)

Tilanne on poikkeuksellinen, koska työmarkkinatukea ei juuri ole aiemmin keskeytetty julkisuudessa esiintyneiden seikkojen takia.

Eihän meillä voi olla työttömyysturvan saajaa, joka vielä julkisesti ilmoittaa, ettei hän ole työmarkkinoiden käytettävissä”, Ukkonen sanoo.

Hän toteaa, että työttömyysturvan saantiin kuuluu päätoiminen työnhaku ja se, että on työmarkkinoiden käytettävissä.

Eikä se kuulu Uudenmaan TE-toimiston eikä yleensäkään TE-hallinnon politiikkaan, että sen suojissa kerätään taktikoiden tukea. Jos työ tai koulutukset eivät kelpaa, eikä yleensäkään ole työmarkkinoiden käytössä, niin ei silloin rahaakaan makseta.


Eli hetken päästä, kaikki some- ja TV-kanavat, lehdet aina presidenttiä myöden kauhistelevat ja moralisoivat, että miten voin nostaa työttömuustukirahaa, koska minulla ei ole aikomuksenakaan ottaa tarjottua työtä vastaan.

Saas nähdä kuinka käy???

Miten olisi mahdollista saada aikaiseksi samanlainen ”someraivo” kuin tälle työttömän aktiivimallille myös meille työkyvyttöminä TE- korrtistossa olevien  työkykynsä menettäneiden puolesta.

Jos et ole vielä tämän aktiivisen työttömän kyykytyslain purkamistä "äänestänyt" niin osoite on:  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730

2 kommenttia:

  1. Koska minulla on voimassa oleva työsuhde, josta olen sairaslomalla, niin työttömyysturvalain mukaan minulle voidaan myöntää työmarkkinatuki VAIN jos minut on todettu työkyvyttömäksi omaan työhöni …

    ja samalla päivällä tehty sairauspäivärahan hylkypäätöstä perustellaan sillä että olen työkykyinen omaan työhöni ????

    Eipä tuota helpolla uskoisi, mutta kurkkaappa mitä muita ”vakuutuslääketieteellisiä” kohtia tuossa laissa on…
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290#L3P3 – Työttömyysturvalaki 3 § Työkyvyttömyys

    esim.
    ” … Työkyvyttömänä pidetään myös henkilöä, joka on todettu sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi, vaikka etuutta ei ole hänelle myönnetty. (22.12.2009/1188) … ”

    ... ... kenen muun kuin "vakuutuslääketieteen" kirjoittamat tälläiset lakipykälät ovat??

    ... ... työkyvyttömät pitkäaikaissairaat ovat hiljaisia, kun saavat vuosikausien "taistelujen" jälkeen/uuvuttamina edes jotakin "ropoja...

    VastaaPoista
  2. Olen lähettänyt yllä olevat KELAn lausunnot , kysymyksien/kommenttien kera, myös eduskunnan oikeusasiamiehelle (3.5.2018).... ... eli "oikeusoppineiden" vastauksia odotellessa, miten työkyvytön on voi olla samaan aikaan työkykyinen ...tulen julkaisemaan myös saamani vastauksen, mutta sitä odetellessa .... leppoisaa kesän jatkoa kaikille...

    VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.